Читают на этой неделе

Иосиф Слизень и его семья. Сведения из Польши

Герб Слизней
Продолжаю изучать родословную Иосифа Слизня. Вчера из Польши прислали информацию:

Witam, Przesyłam informacje o Józefie Ślizień oraz jego córce Teresie Ślizień.
JÓZEF Ignacy Ślizień (ok. 1780-1856), s. Michała (2) i NI. Bohuszewiczówny, kolekcjoner, bibliofil, marszałek szlachty powiatu borysławskiego (borysowskiego); dziedzic dóbr Mściże w pow. borysławskim; właściciel biblioteki liczącej ponad 7000 woluminów książek, szklarni, w której znajdowało się około 3500 roślin, parku, oraz ogrodu zoologicznego w Mściżach; 1ż. Wilhelmina de Liebe (ok. 1780-ok. 1810); 2ż. (ok. 1810) Antonina Oborska h. Pierzchała (ok. 1790-po 1810); dzieci: Teresa.

TERESA Ślizień (ok. 1810-po 1840), c. Józefa (2) i 2ż. Antoniny Oborskiej, właścicielka dóbr Tanwy (Tanew?) w pow. słonimskim, oraz Budzienicze w pow. borysowskim; m. Ignacy Bułhak h. Syrokomla (ok. 1800-1848), właściciel dóbr dobośniańskich, Czehrynki, Bychowa i Bereśniówki, marszałek szlachty pow. bobrujskiego, radca tytularny, kawaler orderu św. Anny 2 klasy; dzieci: prawd. Zofia Bułhak, zamężna Wołłowiczowa.
Pozdrawiam, Janusz Barański

Кто не знает польского - даю перевод (извините, Гугл переводит как хочет - не ругайтесь:)
Здравствуйте, я посылаю информацию о Джозефе Ślizień и его дочь Тереза ​​Ślizień .
Джозеф Ślizień Игнатий (ок. 1780-1856 ) , стр. Майкл (2) , Н. И. . Bohuszewiczówny , коллекционер, библиофил , предводитель дворянства уезда Borysławski ( Borysowski ) , наследник Mściże в этом районе. Borysławski ; владелец библиотека более 7000 томов книг , теплиц , которые были около 3500 растений, парк и зоопарк в Mściżach ; 1Z . Вильгельмина де Liebe (1780 - ок 1810 . ) ; 2Z . ( 1810) Антуанетта Oborska Pierzchała ч (около 1790 - после 1810 ) , дети : Тереза ​​.
TERESA Ślizień ( 1810 - после 1840 ), с Иосифом (2) и 2Z . Антуанетта Оборский , владелец товаров Tanwy ( Tanew ? ) В лагере для военнопленных . Слоним, и Budzienicze в этом районе. borysowskim , м ч Syrokomla Булгак Игнатий (ок. 1800-1848 ) , владелец dobośniańskich , Czehrynki , Быхов и Bereśniówki , маршал области дворянства . bobrujskiego , титулярный советник , кавалер Санкт Анна 2-го класса , дети: истины . София Булгак , женился Wołłowicz .С уважением, Януш БаранскиКомментариев нет:

Тройка популярных сообщений за всё время существования блога